Codean uuden SMS Gateway -palvelun avulla on mahdollista välittää kaikki tehtävätiedot riskianalyyseineen Codea Control ja Nasta sovelluksiin

Erica hätäkeskusjärjestelmä välittää tällä hetkellä Virven yli ainoastaan tehtävän perustiedot Codean Controliin ja Nastaan. Codean uusi  SMS Gateway -palvelu mahdollistaa kaikkien tehtävätietojen välittämisen Codea Control ja Nasta sovelluksiin. Tehtäviin liittyvä riskianalyysi saadaan siis liitettyä osaksi tehtävätietoja, joka helpottaa hälytysyksiköiden ja kenttäjohtajien päivittäistä operatiivista toimintaa.

 

Lisätietoa ratkaisusta antaa ratkaisupäällikkö Joona Majurinen, puh. 040-1472509, sähköposti: joona.majurinen@codea.fi .