”Keventää radioliikennettä
yksikön ja hätäkeskuksen
välillä”