Tuotteet

 

CODEA CONTROL

Alueellisessa tilannekeskuksessa ja kenttäjohdon ajoneuvoissa käytettävä sovellus, jolla seurataan yksiköiden tilatietoja ja liikkumista sekä hälytystehtävän etenemistä reaaliajassa.

 • Tilannekeskuksen päivystäjä näkee alueen kaikki yksiköt ja aktiiviset hälytystehtävät
 • Tavoitettavuusaika näkyy kartalla värikoodattuina vyöhykkeinä, aikaa arvioitaessa sovellus ottaa huomioon tieverkon.
 • Sisältää toiminnot yksiköiden hallintaan, mm. valmiussiirrot.
 • Hälytystä voi muokata ja sen voi tarvittaessa lähettää myös muille lähellä oleville yksiköille.
 • Mahdollisuus videonäkymään yksikön videokamerasta.
 • Mahdollisuus viistokuvanäkymään, mikäli alueelta on saatavissa viistokuvia.
 • Katunäkymä
 • Mahdollisuus luoda uusia tehtäviä ja hallinnoida kiireettömiä siirtokuljetuksia.
 • Järjestelmän taustalla pyörivä Codea Server –ohjelmisto kerää yksiköiden tiedot ja ylläpitää kokonaiskuvaa. Codea Server yhdessä Codea Controlin kanssa mahdollistaa tietojen keräämisen raportointia ja analysointia varten.
Codea Control
Codea Control

 

CODEA NASTA

Hälytysajoneuvoissa käytettävä sovellus navigoimiseen ja päivittäisten hälytystehtävien suorittamiseen. Säästää aikaa ja vaivaa, sekä helpottaa tehtävien johtamista ja tilastointia.

 • Reitti ja saapumisaika hälytyskohteeseen.
 • Yksikön tilatiedot reaaliaikaisesti myös muille yksiköille ja hoitolaitoksille.
 • Toimii VIRVEn lisäksi joustavasti myös muissa verkkoympäristöissä.
 • Voi käyttää eri valmistajien karttapohjia ja myös asiakkaan omaa materiaalia.
 • Helposti muokattava käyttöliittymä.
 • Tarvittaessa kustomoitavissa yksikkökohtaisesti.
 • Vaivaton lokalisointi maakohtaisten standardien mukaiseksi.

 

CODEA SV210 - Sähköinen potilaskertomus

Tehokas ja käyttäjäystävällinen väline ensihoidon kirjaamiseen.

 • Kerää automaattisesti tehtävän pohjatiedot, kuljetuskoodit ja kuljetuskohteen.
 • Yksiköiden tilatiedot sekä niiden aikaleimat automaattisesti näkyvillä.
 • Hakee potilaan henkilötiedot ja osoitteen tämän henkilötunnuksen avulla.
 • Lukee vitaalit elintoiminnot suoraan defibrillaattorista
 • Tarvittaessa raportin tiedot osaksi potilaan hoitokertomusta sairaalan järjestelmään.

 

Codea SV210 - Sähköisen potilaskertomuksen ansiosta raportointi nopeutuu ja helpottuu, jolloin myös virheen mahdollisuus pienenee. Lisäksi vältytään moninkertaiselta kirjaamiselta ja ensihoidon laskutus saadaan hoidettua tehokkaasti. Codean Sähköinen potilaskertomus on käytössä lukuisilla pelastuslaitoksilla ja sairaanhoitopiireillä eri puolilla Suomea.

CODEA WEB-RAPORTOINTI

 • Työaikaraportit
 • Tehtävämäärä yksiköittäin
 • Tehtävämäärät hälytys- ja kuljetuskoodeittain
 • Tehtävien kohdistuminen kunnittain
 • Kuljetuskoodit/x-tehtävien määrät
 • Yksiköiden käyttöaste
 • Laitossiirrot
 • Ajokilometrit yksiköittäin

CODEA PALVELUTASON SEURANTARAPORTTI

Codea Palvelutason seurantaraportti toimii interaktiivisesti, sillä voidaan valita haluttu ruutu tarkasteluun ja nähdä kyseisen ruudun palvelutason toteuma halutulla aikavälillä.

Raportilla voidaan myös tarkastella ruudun tapahtumien tietoja tehtäväkohtaisesti. Tämän lisäksi raportti tuottaa STM:n mukaiset toteutuneen palvelutason viiveet ja lukumäärät joko koko alueelta tai valituilta alueilta.

Ohjelmisto tukee myös ensivasteyksiköiden tietojen tuontia Pronto-järjestelmästä.

CODEA SERTI

Codea Serti -sovelluksella hallitaan suuronnettomuuden tilannekuvaa ja siihen kirjataan ajantasaiset tiedot kentän tapahtumista, kuten yksiköiden tilanne, potilasmäärät ja hoitopaikkojen kapasiteetti.

Tilannejohtaja näkee laajan kokonaiskuvan ja voi nopeasti antaa uusia tehtäviä sovelluksen monipuolisilla viestitoiminnoilla. Tarvittaessa myös ulkopuolisia resursseja voidaan lisätä sovelluksen piiriin.

Potilaiden tiedot ja triage-luokitus ladataan sovellukseen jo onnettomuuspaikalla ja tiedot liikkuvat potilaan mukana viivakoodirannekkeessa, joka voidaan lukea ensihoito- tai pelastusyksikön tableteilla tehtävän kaikissa vaiheissa.

Codea Serti -sovellus toimii sekä TCP/IP –yhteydellä että VIRVEn kautta. Sovelluksella tehdyt toiminnot lähetetään palvelimelle käyttäen mahdollisuuksien mukaan molempia viestivälineitä. Mikäli toiminto on tehty tietoliikenneyhteyksien ollessa poikki, sovelluksella on oma lokaali viestijono, johon tehdyt toimenpiteet kirjataan ja josta ohjelmisto välittää ne palvelimelle yhteyksien palautuessa.

CODEA CARE

Uudenaikainen, rakenteinen käyttöliittymä ensihoidon potilastietojen kirjaamiseen

 • Kerää automaattisesti tehtävän pohjatiedot, kuljetuskoodit ja kuljetuskohteen.
 • Käyttöä tukeva KELAn koodistopalvelun tietosisältömalliin (ENSIH-koodisto) pohjautuva rakenteinen kirjaaminen.
 • Kaikki tiedot kirjattavissa ensiarviosta erilaisiin lääkehoitoihin ja potilashaastatteluihin.
 • Helppokäyttöinen ja selkeä.
 • Yksiköiden tilatiedot sekä niiden aikaleimat saadaan automaattisesti.
 • Hakee potilaan henkilötiedot ja osoitteen tämän henkilötunnuksen avulla.
 • Lukee vitaalit elintoiminnot suoraan defibrillaattorista
 • Tarvittaessa raportin tiedot osaksi potilaan hoitokertomusta sairaalan järjestelmään.